ទំនួលខុសត្រូវសង្គម

ពិធី​ដំណើរកម្សាន្ត​ប្រចាំឆ្នាំ​របស់​បុគ្គលិក​ក្រុមហ៊ុន ឃែស យូ អាប់ ជាមួយ​និង​សប្បុរសធម៌​ក្នុង​ឆ្នាំ ២០១៨


នៅឆ្នាំ ២០១៨ ក្រុមគ្រួសារ ក្រុមហ៊ុន ឃែស យូ អាប់  បានរៀបចំ​ដំណើរ​កម្សាន្ត​របស់ខ្លួនមួយ ទៅកាន់​ខេត្តសៀមរាប ហើយ​ទស្សនា​ប្រាង្គប្រាសាទ​ល្បីៗ នៅក្នុង​ទីក្រុងអង្គរ និង​បាន​ធ្វើអំណោយ​សប្បុរសធម៌​ក្នុងមូលដ្ឋាន​ដោយមាន​ផ្តល់​សម្ភារៈសិក្សា ដល់​សិស្សានុសិស្ស​បឋមសិក្សា ដែល​ខ្វះខាត​នៃជនបទ​មួយ​នៅទីនោះ។

ដំណើរ​កម្សាន្ត​មួយនេះ​ពោរពេញ​ទៅដោយ​អនុស្សាវរីយ៍​មិនអាច​បំភ្លេច​បាន​ជាច្រើន ដែល​កប់នៅក្នុង​ដួងចិត្ត​របស់​បុគ្គលិក​ទាំងអស់។

សូមរីករាយ​ទស្សនា​នូវកម្រង​រូបភាព របស់​យើងខ្ញុំ!