ព័ត៌មាន & ព្រឹត្តិការណ៍

ស្វាគមន៍​ឆ្នាំថ្មី​ប្រពៃណីចិន ! ឈ្នះ​អាំងប៉ាវ ហេងហេង ពីហាងបញ្ចាំ ឃែស យូ អាប់ !


ឱកាសចំណេញផ្ទួនៗ ពីហាងបញ្ចាំ ឃែស យូ អាប់! គ្រាន់ដាក់តែទ្រព្យបញ្ចាំ លោកអ្នកនឹងទទួលបានសាច់ប្រាក់ភ្លាមៗ ហើយក៏អាច ឈ្នះអាំងប៉ាវ ហេង ហេង ជាលុយសុទ្ធរហូតដល់💰១៦៨ដុល្លារ !

Promotion Lunar New Year 2021

សូមកុំឱ្យខកខាននូវឱកាសផ្តល់ជូនពិសេសនេះ! ព្រោះអ្នកទាំងអស់គ្នា នឹងឈ្នះអាំងប៉ាវជាលុយ១០០%!

*លក្ខខណ្ឌត្រូវបានអនុវត្តន៍

 សូមអញ្ចើញទាក់ទងហាងបញ្ចាំ ឃែស យូ អាប់ ណាមួយដែលនៅជិតលោកអ្នក

សាខា ក្រុងភ្នំពេញ៖

•  ការិយាល័យកណ្តាល៖ ០១៧ ៦៦៦ ៧៥១

•  សាខាចេនឡា៖ ០១១ ៨០០ ៨៧៧

•  សាខាច្រាំងចំរេះ៖ ០៦១ ៧៧៧ ៩៨៨

•  សាខាច្បារអំពៅ៖ ០៦១ ៧៧៧ ៦៨៨

•  សាខាមានជ័យ៖ ០៦១ ៦២ ០០០០

•  សាខាសែនសុខ៖ ០៧៨ ៦៦៦ ៨៩៧

•  សាខាដូនពេញ៖ ០១០ ៩៨៨ ៦៦៧

សាខាតាម បណ្តាខេត្ត៖

•  សាខាកណ្តាល៖ ០១២ ៨៣ ៨២ ៨៨

•  សាខាកំពង់ស្ពឺ៖ ០១៧ ៤៤៤ ៥៥២

•  សាខាកំពង់ចាម៖ ០៩៩ ៦៦៦ ៩៥២

•  សាខាកំពង់ធំ៖ ០១០ ២២២ ៤៥១

•  សាខាបាត់ដំបង៖ ០៧៨ ៧៧៧ ៥៥០